sunny room

9 Jul 2024 - มีผู้เข้าชม 121 ครั้ง


Sunny room ตึก Princeton Apartment 308 Pitt
เข้าอยู่ได้เลย

เดี่ยว $360คู่ $420

ติด Towhall station
แชห้องน้ำ น้อยมาก บ้านไม่มีลีฟวิ่ง
ส่วนตัวมากๆ

อยู่กันเองชิวๆ ใช้ครัว ใช้พื่นที่ ลีฟวิ่งกับครัว ตามสบาย
ห้องซักผ้า ขอหยุดใช้ หลัง 12 am. นะคะ (:
** กุณแจส่วนตัวค่ะ **

มินิมั่ม สเตย์ 3 เดือน
มีค่าคี $150/เซ็ต

ส่งข้อความ ที่0449556915

แจ้งลบประกาศ