second room

9 Jul 2024 - มีผู้เข้าชม 22 ครั้ง


Second room ตึก Princeton Apartment 308 Pitt
เข้าอยู่ได้เลย

เดี่ยว $450 คู่ $530

ติด Towhall station
แชห้องน้ำ กับน้อง ผู้หญิง 1 คน(เหมือน ใช้คนเดียว????) บ้านไม่มีลีฟวิ่ง
ส่วนตัวมากๆ

อยู่กันเองชิวๆ ทำกับข้่วได้ ใช้พื่นที่ ลีฟวิ่งกับครัว ตามสบาย

** กุณแจส่วนตัวค่ะ **
มินิมั่ม สเตย์ 3 เดือน
มีค่ามัจจัมคี $150/เซ็ต

ส่งข้อความ ที่0449556915

แจ้งลบประกาศ