ปล่อยห้องเซคกั้นชั่วคราว

18 Nov 2023 - มีผู้เข้าชม 78 ครั้ง


ปล่อยห้องเซคกั้นชั่วคราว คู่หรือเดี่ยว
เดี่ยว 250 คู่ 350 ช่วง
18 november-2 December
ตึกทานากอน 849 george st
ตึกติดป้ายรถเมล์ ใกล้แทรม รถไฟ

0452579789

แจ้งลบประกาศ