หางานทำใน Sydney

15 Sep 2023 - มีผู้เข้าชม 164 ครั้ง


หางานทำในเมืองครับ เสริฟ คนในครัว หรืองานอื่นๆที่มีโอกาส
- มีประสบการณ์เสริฟที่ไทย 5 ปี
- ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 4 ปี
- Travel Agent 4 เดือน

แจ้งลบประกาศ