kitchen hand

26 May 2023 - มีผู้เข้าชม 403 ครั้ง


ต้องการ kitchen hand ชาย ในร้าน cafe rose bay จันทร์- พุธ เข้า 9-5 จ่าย ชั่วโมงละ $25 ค่ะ pay tax ค่ะ ประสบการณ์และภาษา พอขอได้นิดหน่อยค่ะ เริ่มงาน12/6 ค่ะ

แจ้งลบประกาศ