Resume 15$ for Australia Job

15 Mar 2023 - มีผู้เข้าชม 17 ครั้ง


- รูปแบบถูกต้องตามหลักของออสเตรเลีย
- ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (ielts 8)
- ช่วยเพิ่มจุดเด่น แต่งประโยคเพิ่มเติมให้
- ภาษาสวย กระชับ ตรงประเด็น
- ปรับแก้ได้จนกว่าจะพอใจ
- รีบใช้ด่วน สามารถทำให้ได้เลย ไม่คิดเงินเพิ่ม

043 342 3232

แจ้งลบประกาศ