เตือนคนที่กำลังใช้ AG. GS_

10 May 2022 - มีผู้เข้าชม 148 ครั้ง


เป็นบริษัท AG ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ใช้บุคลากร ที่ไม่มีประสบการณ์ มาทำ case เขียน GTE ไม่เก่ง ทำให้วีซ่าไม่ผ่าน

พอถึงเวลาตามเรื่องบอกว่ายุ้งๆ ไม่ว่างๆ คิวแน่น
ไร้การรับผิดชอบ

ใครเลือกใช้ระวังกันไว้นะ หากคนที่ใช้อยู่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเลย

แจ้งลบประกาศ