,พง นวด หญิงKiama

10 Oct 2021 - มีผู้เข้าชม 42 ครั้ง


รับสมัครพนักงานหญิงนวดนอกเมือง Kiama แหล่งท่องเที่ยว ปกติbusy
เลย Wollongong มา
เสาร์ อาทิต จันทร์ , ประกัน 140 ( ปกติเกิน 200ต่อวัน) ติดสถานีรถไฟ,
Open 9.30-7.15pm, จ่าย oil40, deep45,หินร้อน47
มีที่พักให้ ,ค่าbooking, Bonus

แจ้งลบประกาศ