รับทำ Bank Statement สำหรับยื่นเรื่องเช่าบ้าน

6 Oct 2021 - มีผู้เข้าชม 27 ครั้งรับทำ Bank Statement สำหรับยื่นเรื่องเช่าบ้าน

“ รับทำ bank statement ปล็ดร็อค file “
( ใช้เพื่อยื่นเรื่องเช่าบ้าน กับ landlord เท่านั้น!! )

???? เงินไม่พอแล้วอย่ากมีบ้านเป็นของตัวเอง ?
???? วีซ่า ไม่ถึง 1 ปี ไม่มีวีซ่า แล้ว อย่ากมีบ้าน เช่าบ้านเป็นของตัวเอง ?

เราช่วยได้

สนใจติดต่อ ID Line : 23623nzx

แจ้งลบประกาศ