หาคนล้างรถนอกเมือง จ่าย $170

21 Nov 2020 - มีผู้เข้าชม 55 ครั้งหาคนล้างรถนอกเมือง ใช้เวลาเดินทางจากในเมือง 45 นาที ทำงานวันศุกร์วันเดียว จ่าย $170 abn.
งานเริ่ม 6 am. ถ้าเสร็จเร็วกลับเร็ว(4-5 ชม.)
ขอคนทำงานกลางแจ้งได้

สถานที่ leumeah station

ขอ visa ที่สามารถทำงานได้

แจ้งลบประกาศ