สอนภาษาจีนตัวต่อตัว+ออนไลน์

5 Oct 2019 - มีผู้เข้าชม 44 ครั้ง


ประวัติผู้สอน
2016-present สอนพิเศษภาษาจีนตัวต่อตัวและออนไลน์ผ่าน Skype
2017-2018 แพทย์อินเทิร์นประจำโรงพยาบาล Shanghai Yueyang Hospital เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2014-2018 (5 ปี)แพทยศาสตร์ (Acupuncture) จาก Shanghai University of Traditional Chinese Medicine เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2013-2014 แพทย์ศาสตร์ (ปรับพื้นฐาน) จาก Beijing University of Chinese Medicine ปักกิ่ง ประเทศจีน
2009-2013 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ความสามารถทางภาษา
Fluent in both Mandarin Chinese and English
ภาษาจีน HSK 6 และ BCT(b) (Business Chinese Test) ระดับสูงสุด

มีประสบการณ์การสอน
1. General Mandarin ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป
2. Business Mandarin ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3. HSK preparation ภาษาจีนเพื่อใช้สอบ HSK 1-5
4. PAT preparation ภาษาจีนเพื่อใข้สอบ PAT
5. General English ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป

วิธีการเรียนการสอน (ออนไลน์)
- สอน online ผ่าน Skype (Video Call)
- เอกสารการเรียนการสอนมีความเป็นมาตรฐานเนื่องจากจะเป็นหนังสือนำเข้าทั้งหมด มีทั้ง Textbook, Workbook และ Handwriting sheets(สำหรับภาษาจีน) ซึ่งเป็น PDF file รวมทั้งสไลด์ Power point และวิดิโอประกอบการสอนต่างๆ
- เอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลด"ฟรี"ได้ทั้งหมดผ่าน Google Classroom ซึ่งผู้สอนจะแจ้ง password อีกครั้งเมื่อตกลงเรียนในคลาสนั้นๆ
- การสอนจะเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา (ผู้สอนออกเสียงชัดเจน"ไม่ติดสำเนียงไทย"), การสนทนาใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ, เน้นเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์และรากศัพท์ สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษา (สำหรับภาษาจีน) จะเน้นเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์และรากศัพท์ รวมถึงสอนการเขียนตัวอักษรจีนอย่างไรให้สวย

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาพอสมควร ผู้สอนจะใช้ภาษาจีนกลางในการพูดบรรยายและอธิบายเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนการถามโต้ตอบสนทนาโดยใช้ภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟังและพูดให้มากขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น การเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับความต้องการเรียนของผู้เรียนเป็นหลัก เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีเป้าหมายการเรียนและพื้นฐานด้ายภาษาที่แตกต่างกัน ผู้สอนจะปรับวิธีการสอนให้เข้ากับผู้เรียนตามแต่ละบุคคล

แจ้งลบประกาศ