Moon cake ไส้ทุเรียนทะลัก

10 Aug 2019 - มีผู้เข้าชม 42 ครั้ง


ขออนุญาตแอดมินนะค่ะ

ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนทะลัก(moon cake)
1กล่องมี6ชิ้น (กล่องละ$49)
2กล่อง $86
3กล่อง $130
ไส้ทุเรียนทะลัก สินค้ามาจาก ประเทศที่มาเลเชีย
รับรองความอร่อย ไม่พูดมากเจ็บคอ

แจ้งลบประกาศ