second Room หญิง ตึก Wentworth

9 Aug 2019 - มีผู้เข้าชม 67 ครั้ง


ตึก Wentworth
ห้อง Second Room อยู่คนเดียว $260
มาคู่ $310 บ้านหญิงล้วน ย้ายเข้าได้ 19/18/19
ตึกไม่มียามเข้าออกสะดวก ห้องมีระเบียง

04-16138133

แจ้งลบประกาศ