รับรองผล IELT / PTE - ไม่ผ่านไม่รับเงิน ✅

9 Aug 2019 - มีผู้เข้าชม 11 ครั้งรับรองผล IELT / PTE - ไม่ผ่านไม่รับเงิน ✅

- คอนเฟริ์มที่นั่งสอบก่อน 3 สัปดาห์ก่อนสอบ
- ผู้สอบต้องเข้าสอบด้วยตัวเอง
-รับรองผลสอบผ่าน ตามเป้าหมายที่ ผู้เข้าสอบต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ID LINE : Breathes289

แจ้งลบประกาศ