รับสมัครพนักงานเสริฟ

8 Aug 2019 - มีผู้เข้าชม 723 ครั้ง


รับสมัครพนักงานเสริฟประจำวันอังคาร
พุธ พฤหัสบดี ชิพเย็น ขอคนเป็นงาน
รับโทรศัพท์ได้ รับเครื่องออนไลน์เป็น แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน
ค่าแรง $75-$80 เข้างาน 5.00-10.00
ร้านอยู่ Sylvania มีรถรับส่ง Station Hurstville
ส่งข้อความพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่
0426264559
คนมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ

แจ้งลบประกาศ