รับ kitchen hand ชายชิฟเย็น

3 Jul 2019 - มีผู้เข้าชม 326 ครั้ง


รับ kitchen hand ชาย
ชิฟเย็น 5 วัน
ค่าแรงเริ่มต้น $80
เริ่มงาน 4 โมงตรง
ร้านอยู่ Rose Bay ไม่ไกลเมือง
เลิกร้านเร็ว ขากลับมีรถส่งไทยทาว
ต้องใช้ tax อย่างน้อย 5ชม
สนใจ ส่งข้อความมาที่ 0415 858 566

แจ้งลบประกาศ