13 Jun 2019 - มีผู้เข้าชม 9 ครั้งรับออกผลภาษา IELT / CAE ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน

* คอนเฟริ์มที่นั่งสอบก่อน 3 สัปดาห์ก่อนสอบ
* สนามสอบมี 1 ครั้งต่อ 1 เดือน
* ได้รับผล 15 วันหลังการสอบ 
* ผู้สอบต้องเดินทางไปเข้าสอบด้วยตัวเอง
*การจ่ายเงิน สามารถจ่ายก่อน 25% ก่อนเดินเข้าทำการสอบ หรือ สามารถจ่ายเงิน 100% หลังเช็คผลสอบในระบบได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ID LINE : Breathes289

แจ้งลบประกาศ