รับออกผลภาษา IELT / CAE ผ่าน 100% ✅

5 Jun 2019 - มีผู้เข้าชม 36 ครั้ง


รับออกผลภาษา IELT / CAE - ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน
* ผลแท้สามารถเช็คผลผ่านระบบออนไลน์ก่อนจ่ายเงิน
*ตรวจผลในระบบก่อนจ่ายเงินที่หลัง
* คอนเฟริ์มที่นั่งสอบก่อน 3 สัปดาห์ก่อนสอบ
* สนามสอบมี 1 ครั้งต่อ 1 เดือน ( สอบรอบหน้า 20 กรกฎาคม )
* ได้รับผล 15 วันหลังการสอบ 
* ผู้สอบต้องเดินทางไปเข้าสอบด้วยตัวเอง

ID LINE : Breathes289

แจ้งลบประกาศ