✍️รับออกผลภาษา IELT / CAE

13 May 2019 - มีผู้เข้าชม 14 ครั้ง


* จองที่นั่งสอบก่อน 2 สัปดาห์ก่อนสอบ
* สนามสอบมี 2 ครั้งต่อ 1 เดือน
* ได้รับผล 13 วันหลังวันสอบ 
* ผู้สอบจำเป็นต้องเดินทางไปเข้าสอบด้วยตัวเอง 
* สอบรอบหน้า - วันที่ 11 มิถุนายน นี้
* การจ่ายเงิน ก่อน 50% หลัง 50%
( สามารถจ่ายก่อนเดินเข้าห้องสอบได้ )

สอบถามข้อมูล ติดต่อ ID LINE: Breathes289

แจ้งลบประกาศ