รับสมัครพนักงานนวด ญ ชิพบ่าย หรือ ชิพเช้า Mon - Fri ชิพเต็มวัน Mon-Sun

12 Apr 2019 - มีผู้เข้าชม 118 ครั้ง


รับสมัครพนักงานนวด ญ ชิพบ่าย หรือ ชิพเช้า
Mon - Fri

ชิพเต็มวัน Mon-Sun

ขอคนที่นวดไทย, เท้า, ออย ,ดีฟ หินร้อนได้
*นวดอย่างอย่างเดียวห้ามแอบแฝง
มีABN มีความรับผิดชอบ


นวดอย่างเดียว 100% ห้ามแอบแฝง

Kingsgrove

ห่างเมือง 20 นาที

**ขอคนที่มีความรับผิดชอบ
มี ABN

0477895824

แจ้งลบประกาศ