รับ สมัคร คน ลงแกง จัดผัก

11 Jan 2019 - มีผู้เข้าชม 322 ครั้ง


รับสมัคร คน แกง จัดผัก พุธ ถึง อาทิต เย็น
พฤ ศ เช้าเย็น
เข้างาน 16.30 เลิก ไม่เกิน สี่ทุ่ม
ร้านไม่ยุ่ง
เช้า เข้า 10.30 ถึง บ่าย สาม
0450606841 text only

แจ้งลบประกาศ