1หาคนดูแลเซิร์ฟเวอร์ 1 ตำแหน่ง สำหรับ โปรแกรมเมอร์ PLC เทคนิคชั่น

8 Jan 2019 - มีผู้เข้าชม 172 ครั้ง


หาคนดูแลเซิร์ฟเวอร์ 1 ตำแหน่งที่สามารถดูแลเน็ตเวิร์คและเซิคเวอร์ และอัฟเดทคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

1 ตำแหน่ง สำหรับ โปรแกรมเมอร์ PLC เทคนิคชั่น ภาษาดีสามารถสื่อสารได้

Looking for network administrator. Need to be ok in speaking English

Sydney lanecove please text 0431-401-482. Can speak thai.

แจ้งลบประกาศ