Take over ตึกในเมือง  ใกล้ไทยทาว ใกล้ทาวฮอล 1นอน 1น้ำ 1 จอดรถ 1 มีสระว่ายน้ำ ยิม Storeageทีเก็บของมีประตูล็อคได้ $4800 รวมบอนเอเจ้น ไม่รวมบอนลูกบ้าน0424581850

8 Jan 2019 - มีผู้เข้าชม 35 ครั้ง


Take over ตึกในเมือง  ใกล้ไทยทาว ใกล้ทาวฮอล 1นอน 1น้ำ 1 จอดรถ 1 มีสระว่ายน้ำ ยิม
Storeageทีเก็บของมีประตูล็อคได้ $4800 รวมบอนเอเจ้น ไม่รวมบอนลูกบ้าน0424581850

แจ้งลบประกาศ