หางาน จ-ศ เต็มวัน

5 Jan 2019 - มีผู้เข้าชม 453 ครั้ง


หางานครับ จ-ศ เต็มวัน
ประสบการณ์ เสริฟร้านไทย+ร้านญี่ปุ่น 2ปี
ทำครัวร้านญี่ปุ่น 1ปี (ครัวร้อน+ของหวาน+คิชเช่นแฮน) พร้อมเรียนรู้งาน และเป็นคนเรียนรู้เร็ว
วีซ่านักเรียนเหลือ2ปี อายุ29 ภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้ โต้ตอบได้ ของานไม่ไกลมากจากในเมือง

แจ้งลบประกาศ