รับทำการบ้าน เขียน Essay แปลเอกสาร กรอกเอกสารยื่นวีซ่า เริ่มต้น $30 ต่อหนึ่งชิ้นงาน ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและเวลาที่ให้

5 Dec 2018 - มีผู้เข้าชม 9 ครั้ง


**ส่งการบ้านมาให้ดูก่อน เพื่อประเมินราคาได้
**ตกลงราคา และโอนเต็มก่อน ค่อยเริ่มงาน
**ถนัดงานระดับ Cer2,3,4 ส่วน level สูงกว่านั้น ขอดูลักษณะงานก่อน จะรับถ้าสามารถทำได้ ไม่มีตีกลับ เพื่อความยุติธรรม
**ส่งหนังสือมาให้อ่านด้วย เพื่อตอบให้ตรงสิ่งที่เรียนมา
**รับประกันแก้ไขงานให้จนกว่าจะผ่าน ไม่มีทิ้งไว้กลางทาง
**งานไม่มี copy ให้อาจารย์จับได้ เขียนเองเรียบเรียงเองทุกงาน

****IELTS 7.0 ตอนอยู่ไทยทำงานบริษัทฝรั่งมาตลอด สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Business writing****

สนใจ SMS มาได้ค่ะ 0413 337 005 หรือ email chompoo.aus@gmail.com

แจ้งลบประกาศ