Need lady working full service busy shop

3 Dec 2018 - มีผู้เข้าชม 132 ครั้ง


Need lady working full service busy shop
ต้องการสาวไทย มาทำงานที่ร้าน full service ร้านยุ่งค่ะ ร้านจ่าย 30/100 เจ้าของร้านใจดี เป็นคนจีน ร้านอยู่ ที่ Ryde
สนใจส่งรูปมาสมัครงานได้ที่เบอร์ 0450 701 696

แจ้งลบประกาศ