barista need

3 Dec 2018 - มีผู้เข้าชม 377 ครั้ง


ต้องการบาริสต้า full time

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และพร้อมเรียนรู้งาน

ร้านอยู่แถว waterloo ค่ะแจ้งลบประกาศ